SPECIAL CARE PACKAGES

SPECIAL CARE PACKAGES

Special Care Packages for Special You :)

Service Price Creative Stylist Creative Director Saloon Director
4 Hair Spas for Women+1 Free - N/A N/A N/A
4 Hair Spas for Men+1Free - N/A N/A N/A
4 Olaplex+ 1 Free - N/A N/A N/A
5 Root Touch-Ups+ 1 Free - N/A N/A N/A
4 Brillare Facials+ 1 Free - N/A N/A N/A
2 PEDI & 2 MANI+1 PEDI OR MANI FREE - N/A N/A N/A